صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۵۷,۲۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۴۲,۷۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۳۱,۸۰۸,۰۵۹,۴۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۵۱,۸۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۵۰,۸۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۵۰,۸۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱,۱۵۱,۸۹۱ ۱,۱۵۰,۸۳۰ ۱,۱۵۰,۸۳۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۳۳۱,۸۰۸,۰۵۹,۴۲۴
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱,۱۵۶,۷۳۲ ۱,۱۵۵,۶۷۷ ۱,۱۵۵,۶۷۷ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۳۳۷,۴۱۷,۱۹۵,۳۷۶
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱,۱۶۰,۶۱۵ ۱,۱۵۹,۵۵۸ ۱,۱۵۹,۵۵۸ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۳۴۱,۹۰۸,۸۷۵,۴۶۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱,۱۶۶,۹۲۱ ۱,۱۶۵,۸۴۸ ۱,۱۶۵,۸۴۸ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۳۴۹,۱۸۷,۷۰۸,۷۵۲
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱,۱۷۷,۷۱۳ ۱,۱۷۶,۶۴۱ ۱,۱۷۶,۶۴۱ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۳۶۱,۶۷۸,۸۴۸,۵۸۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱,۱۷۷,۶۹۷ ۱,۱۷۶,۶۲۵ ۱,۱۷۶,۶۲۵ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۳۶۱,۶۶۰,۳۸۹,۵۶۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱,۱۷۷,۶۸۱ ۱,۱۷۶,۶۱۰ ۱,۱۷۶,۶۱۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۳۶۱,۶۴۲,۰۵۱,۰۹۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱,۱۸۴,۲۲۰ ۱,۱۸۳,۱۳۸ ۱,۱۸۳,۱۳۸ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۳۶۹,۱۹۶,۵۷۲,۳۹۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱,۱۷۵,۲۶۷ ۱,۱۷۴,۱۶۶ ۱,۱۷۴,۱۶۶ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۳۵۸,۸۱۴,۵۶۳,۴۴۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱,۱۹۴,۴۹۹ ۱,۱۹۳,۳۸۸ ۱,۱۹۳,۳۸۸ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۳۸۱,۰۵۸,۸۲۵,۳۹۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱,۲۱۷,۹۶۰ ۱,۲۱۶,۸۵۶ ۱,۲۱۶,۸۵۶ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۴۰۸,۲۱۷,۶۶۴,۵۳۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱,۲۱۷,۳۰۹ ۱,۲۱۶,۲۰۶ ۱,۲۱۶,۲۰۶ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۴۰۷,۴۶۵,۳۰۴,۷۸۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱,۲۱۷,۲۹۱ ۱,۲۱۶,۱۸۹ ۱,۲۱۶,۱۸۹ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۴۰۷,۴۴۵,۵۵۸,۷۶۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱,۲۱۷,۲۷۵ ۱,۲۱۶,۱۷۲ ۱,۲۱۶,۱۷۲ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۴۰۷,۴۲۵,۹۳۶,۷۲۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱,۲۲۰,۳۴۹ ۱,۲۱۹,۲۳۶ ۱,۲۱۹,۲۳۶ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۴۱۰,۹۷۱,۶۹۲,۳۷۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱,۲۳۴,۲۹۸ ۱,۲۳۳,۱۷۰ ۱,۲۳۳,۱۷۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۴۲۷,۰۹۷,۴۴۷,۸۷۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱,۲۳۱,۱۵۸ ۱,۲۳۰,۰۲۲ ۱,۲۳۰,۰۲۲ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۴۲۳,۴۵۳,۷۷۸,۹۵۶
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱,۲۳۷,۴۴۲ ۱,۲۳۶,۳۹۹ ۱,۲۳۶,۳۹۹ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۴۳۰,۸۳۴,۲۷۱,۷۳۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۱,۲۲۲,۸۶۷ ۱,۲۲۱,۸۴۰ ۱,۲۲۱,۸۴۰ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۴۱۳,۹۸۵,۱۹۸,۱۸۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۱,۲۲۲,۸۵۸ ۱,۲۲۱,۸۳۱ ۱,۲۲۱,۸۳۱ ۰ ۰ ۱,۲۳۹,۸۹۵ ۰ ۸۲,۶۳۶ ۱,۱۵۷,۲۵۹ ۱,۴۱۳,۹۷۴,۷۳۴,۴۰۵
  مشاهده همه